CAOWijzer

Branchevereniging BTN staakt verzet tegen AVV CAO VVT

CAOWijzer Database CAO Nieuws Branchevereniging BTN staakt verzet tegen AVV CAO VVT

Gerelateerde CAO

Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) trekt haar bezwaar in tegen het algemeen verbindend verklaren van de CAO voor de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

De brancheorganisatie ziet volgens BTN-voorman Jan Verschuren af van haar bezwaar omdat in maart gesprekken plaatsvinden over verlenging van de CAO VVT. "De gezamenlijke CAO van onder andere ActiZ en Abvakabo loopt af in maart 2010. Vanaf maart vinden er oriënterende gesprekken plaats over een nieuwe periode. Wij willen hier ons steentje aan bijdragen en laten ons daarom van onze positieve kant zien." Verschuren zegt daarbij ook dat het bezwaar tegen het algemeen bindend verklaren van de CAO VVT juridisch gezien weinig kans maakt.


Eén CAO
Werkgeversorganisatie BTN was nooit voorstander van de gezamenlijke CAO voor de verpleging, verzorging en thuiszorg voor de periode 2007-2010. De brancheorganisatie vreesde dat de harmonisatie van de drie sectoren in één CAO zou leiden tot een te dure CAO. Om die reden stapte BTN ten tijde van de onderhandelingen op en stelde samen met vakbond CNV een eigen CAO op. Toen bleek dat brancheorganisatie ActiZ haar geïntegreerde CAO algemeen verbindend wilde verklaren, maakte BTN hiertegen bezwaar, ten faveure van de eigen CAO.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?