CAOWijzer

Akkoord CAO Thuiszorg 2006-2010

CAOWijzer Database CAO Nieuws Akkoord CAO Thuiszorg 2006-2010

Gerelateerde CAO

Loonmutaties
met terugwerkende kracht
1 januari 2007 structureel 2,75 %
1 januari 2008 structureel 3,25 %
1 maart 2009 structureel 3 %

Achtergrond 2e CAO in de thuiszorg
Begin dit jaar hebben de leden van CNV Publieke Zaak de CAO VVT voor thuis- en ouderenzorg afgewezen. De overgang naar een basiscao betekende een verslechtering, daarom werd de CAO door de vakbond afgewezen. Het gevolg is dat de cao-regelingen nu door iedere OR apart moeten worden afgesproken. De werkgevers binnen de BTN hebben de CAO VVT (ook) niet getekend. Dit is de achtergrond van de totstandkoming van een 2e cao voor werknemers die in een BTN-instelling werken.


Arbeidsvoorwaarden
In de cao Thuiszorg zijn afspraken gemaakt waarin loonsverlagingen niet aan de orde zijn. Het wachtgeld wordt gehandhaafd. In de cao is verder opgenomen dat de werkgever de verplichting heeft om vervangend werk te zoeken voor medewerkers voor wie ontslag dreigt. De reiskostenregeling voor kantoorpersoneel blijft gelijk. Voor calamiteitenverlof hoeven werknemers de eerste 24 uren geen verlofuren op te nemen en het rouwverlof kost de werknemer geen verlofuren. Werknemers van 55 jaar en ouder hoeven niet alle diensten te draaien.


Twee cao's
Met de nieuwe cao Thuiszorg zijn er nu twee cao’s voor thuiszorgmedewerkers. In 2010 lopen beide cao’s af en wil CNV Publieke Zaak zich inzetten één cao voor de hele sector te regelen. ABVAKABO FNV heeft ervoor gekozen deze tweede cao niet te tekenen en geen partij te zijn bij de onderhandelingen.

Kwaliteit voor een lage prijs
Voor intermediairs die payroll in hun dienstverlening willen opnemen.

Kostprijs + 3%
Al vanaf 1 medewerker.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?