Privacy

Privacy statement
24 mei 2018
Inleiding
De site CAOWijzer en de CAOWijzer-tool is eigendom van FlexNieuws B.V., onderdeel van de HelloFlex group. De HelloFlex group hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar klanten, opdrachtgevers, leveranciers, intermediairs, werknemers, werkzoekenden en te bemiddelen zelfstandigen.
Met dit statement informeren we alle bezoekers van de site over welke gegevens we van ze verzamelen, waarvoor en hoelang we ze bewaren. Een en ander conform de wettelijke bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).1. Wie is verantwoordelijk?CAOWijzer is een betaalde tool om klanten de juiste inlenersbeloning te laten vaststellen en houdt klanten op de hoogte van CAO- en minimumloon.
Ten behoeve van deze tool en deze website worden persoonsgegevens verwerkt. FlexNieuws B.V. is in dezen als verwerkingsverantwoordelijke te beschouwen, omdat ze doel en middelen van deze verwerking vaststelt.

2. Voor welk doel verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Voor je abonnement op de tool.

3. Welke gegevens verwerken we?

  • voornaam
  • achternaam
  • E-mailadres
  • organisatie
  • factuurgegevens
  • gegevens om in te kunnen loggen

Als je meer informatie over CAOWijzer opvraagt, leggen wij de E-mailcontacten vast.

In de CAOWijzer-tool kunnen gebruikers gegevens invoeren, aan de hand waarvan de indeling van het loon kan worden vastgesteld. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het juist naleven van de privacy wetgeving. De CAOWijzer-tool slaat niet zelf deze gegevens op. We bieden gelegenheid aan de gebruikers om de gegevens als .pdf te downloaden.

4. Op welke wettelijke grondslagen verwerken we je gegevens?

We verwerken jouw gegevens op basis van de overeenkomst, die we met je aangaan, zodat jij gebruik kunt maken van de CAOWijzer-tool.

5. Derden

Je gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of met je toestemming.

6. Wat zijn je rechten (en plichten)?

Voor de uitoefening van je rechten kun je bij ons terecht. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens. In het kort heb je het recht om je gegevens in te zien of te wijzigen.

7. Welke beveiligingsmaatregelen treffen we?

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Persoonsgegevens worden geëncrypt opgeslagen. We houden onze software up-to-date, versleutelen het verkeer tussen browser en de server (https),  hanteren tweefactor authentificatie, maken gebruik van een professioneel hostingbedrijf in Nederland en doen regelmatig securitychecks.

8. Bewaartermijn

Je gegevens worden bewaard zolang als je een abonnement hebt afgesloten voor onze dienstverlening. Vervolgens bewaren we deze gegevens zeven jaar conform de fiscale bewaartermijnen.

9. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via: .

10. Wijzigingen

Periodiek wijzigen we dit statement. Deze versie is de versie van 24 mei 2018.

11. Contactgegevens

FlexNieuws B.V.
Julianalaan 1
1213 AP Hilversum
035-646 4400

12. Gebruik van cookies

Bekijk onze Cookie policy om te lezen welke cookies wij gebruiken.

13. Vragen, opmerkingen of klachten?

We wijzen je er ook op dat je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat we jouw persoonsgegevens niet conform de wet behandelen.
Dit privacy statement (versie 24 mei 2018) kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd.