CAO NBBU

Gratis demo
CAOWijzer!

Wat je moet weten over CAO’s voor uitzendkrachten

In Nederland kennen we twee CAO’s die specifiek voor uitzendkrachten zijn opgesteld. Dat zijn de CAO van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de CAO van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Beide CAO’s hanteren twee verplichtingen voor de uitzendorganisatie: de Afdracht Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) en de Scholingsbestedingsverplichting.

Wat is de CAO NBBU?

De NBBU CAO voor Uitzendkrachten is een simpele CAO, wat in lijn is met de wens van het mkb om ingewikkelde regels en administratieve lasten tot een minimum te beperken. Het is echter ook een CAO die een mooie balans vormt tussen flexibiliteit en zekerheid. De nieuwe CAO van de NBBU handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de nieuwe Wet werk & zekerheid (WWZ). De CAO NBBU is geldig van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019.

Wat betekent de CAO NBBU voor uitzendkrachten?

De NBBU CAO hanteert vanaf dag 1 het zogeheten loonverhoudingsvoorschrift. Dat wil zeggen dat zowel het loon als de overige vergoedingen van de uitzendkracht gelijk moeten zijn aan het loon en de overige vergoedingen van een werknemer in vaste dienst (met dezelfde functie). Indien het werk gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting om wat voor reden dan ook wegvalt, dan moet de uitzendonderneming het laatstverdiende loon doorbetalen. De uitzendonderneming is daarnaast verplicht om de uitzendkracht passend en vervangend werk aan te bieden.

Wat is er nog meer kenmerkend voor de CAO NBBU?

Net zoals elke CAO dient ook de CAO NBBU om de uitzendkracht te beschermen. De CAO NBBU is de eerste flex-CAO waarvoor afspraken gemaakt zijn over tijdelijke arbeidscontracten. Na 26 gewerkte weken geldt er een minimumduur van 3 uur per contract. Dat wil zeggen dat de uitzendkracht vanaf dat moment altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Het gebruik van een nul-uren contract is dan ook niet meer toegestaan.

Hoe kan CAOWijzer mij helpen?

Speciaal voor professionals in de uitzendbranche heeft de HelloFlex group een tool ontwikkeld: CAOWijzer. Je kunt CAOWijzer in de eerste plaats zien als een online database waarmee jij als intermediair altijd en overal toegang hebt tot de zaken die voor jou belangrijk zijn.
CAOWijzer bevat meer dan 1.100 uitgewerkte CAO’s die doorlopend gecontroleerd worden door verschillende CAO-partijen. Op die manier blijft de kwaliteit van CAOWijzer gewaarborgd en ben jij altijd verzekerd van correcte, actuele informatie.

inlenersbeloning berekenen
inlenersbeloning berekenen

Wat je moet weten over CAO’s voor uitzendkrachten

In Nederland kennen we twee CAO’s die specifiek voor uitzendkrachten zijn opgesteld. Dat zijn de CAO van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de CAO van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Beide CAO’s hanteren twee verplichtingen voor de uitzendorganisatie: de Afdracht Sociaal Fonds Uitzendbranche (SFU) en de Scholingsbestedingsverplichting.

Wat is de CAO NBBU?

De NBBU CAO voor Uitzendkrachten is een simpele CAO, wat in lijn is met de wens van het mkb om ingewikkelde regels en administratieve lasten tot een minimum te beperken. Het is echter ook een CAO die een mooie balans vormt tussen flexibiliteit en zekerheid. De nieuwe CAO van de NBBU handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de nieuwe Wet werk & zekerheid (WWZ). De CAO NBBU is geldig van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2019.

Wat betekent de CAO NBBU voor uitzendkrachten?

De NBBU CAO hanteert vanaf dag 1 het zogeheten loonverhoudingsvoorschrift. Dat wil zeggen dat zowel het loon als de overige vergoedingen van de uitzendkracht gelijk moeten zijn aan het loon en de overige vergoedingen van een werknemer in vaste dienst (met dezelfde functie). Indien het werk gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting om wat voor reden dan ook wegvalt, dan moet de uitzendonderneming het laatstverdiende loon doorbetalen. De uitzendonderneming is daarnaast verplicht om de uitzendkracht passend en vervangend werk aan te bieden.

Wat is er nog meer kenmerkend voor de CAO NBBU?

Net zoals elke CAO dient ook de CAO NBBU om de uitzendkracht te beschermen. De CAO NBBU is de eerste flex-CAO waarvoor afspraken gemaakt zijn over tijdelijke arbeidscontracten. Na 26 gewerkte weken geldt er een minimumduur van 3 uur per contract. Dat wil zeggen dat de uitzendkracht vanaf dat moment altijd recht heeft op minimaal 3 uur loon. Het gebruik van een nul-uren contract is dan ook niet meer toegestaan.

Hoe kan CAOWijzer mij helpen?

Speciaal voor professionals in de uitzendbranche heeft de HelloFlex group een tool ontwikkeld: CAOWijzer. Je kunt CAOWijzer in de eerste plaats zien als een online database waarmee jij als intermediair altijd en overal toegang hebt tot de zaken die voor jou belangrijk zijn.
CAOWijzer bevat meer dan 1.100 uitgewerkte CAO’s die doorlopend gecontroleerd worden door verschillende CAO-partijen. Op die manier blijft de kwaliteit van CAOWijzer gewaarborgd en ben jij altijd verzekerd van correcte, actuele informatie.