CAOWijzer

AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2010-2011

CAOWijzer Database CAO Nieuws AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2010-2011

Gerelateerde CAO

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Metalektro Hoger Personeel 2010-2011.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?