CAOWijzer

ADV berekening CAO Metaal en Techniek functiegroep A/2

CAOWijzer Database CAO Nieuws ADV berekening CAO Metaal en Techniek functiegroep A/2

Gerelateerde CAO

In de CAO Metaal en Techniek is een uurloondefinitie vastgelegd, namelijk CAO Artikel 30 lid 6. Op basis van deze definitie is de waarde van een uur als volgt berekend: 0,607% van het maandsalaris. In het getoonde uurloon is de ADV verdisconteerd (zie Informatie ADV).

Op dit moment beschikken wij alleen over de gepubliceerde cao- versie van d.d. 20-06-2022 en loopt de CAO achter als het gaat om de ontwikkelingen m.b.t. de huidige Wettelijke Minimum Uurlonen (01-01-2024).

Het aangetoonde WML-uurloon voor de CAO Metaal en Techniek voor de functiegroep A/2 hebben wij om deze reden aangepast. Hierbij is de ADV-vergoeding ook verdisconteerd in het uurloon.

De berekeningsmethodiek die wij gehanteerd hebben is :

0,607% * (262 * 8 ) =  12,7222 dus voor elk uur is het te reserveren percentage 12,72272 / 8 = 1,59034%.

 Functiegroep A/2= WML uurloon +1.59034%=

Deze berekeningsmethode telt ook voor de functiegroepen: Salaristabel bij Participatie Wet en Inloopperiode Slarisgroep A (max 1 jaar)

Met vriendelijke groet,
Het CAOWijzer team.

 

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?