CAOWijzer

Geaccepteerd Eindbod CAO Bouw en Infra 1 januari 204 t/m 31 december 2024

CAOWijzer Database CAO Nieuws Geaccepteerd Eindbod CAO Bouw en Infra 1 januari 204 t/m 31 december 2024

Gerelateerde CAO

Looptijd
Een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (12 maanden)
 
Loonmutaties
Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:
- 1-1-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato)
- 1-7-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato)
De van toepassing zijnde cao-vergoedingen worden op de hierboven genoemde momenten
verhoogd met de genoemde percentages. 

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?