CAOWijzer

Principeakkoord CAO Bouwnijverheid 2011

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Bouwnijverheid 2011

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 januari 2011 - 1 januari 2012

Loonmutaties
Salarisverhoging: 0,5% structureel op 1 januari 2011 en nog eens met 0,5% op 1 juli 2011.


Arbeidsvoorwaarden
- verlenging van diverse crisismaatregelen, verlaging van beloning van nieuwe BBL2-leerlingen, een eigen bijdrage van werknemers van 0,2% aan scholing en loopbaanbegeleiding. Eerste onderhandelaar Mieke van Veldhuizen licht de cao op NU.nl ».

- beloning van nieuwe BBL2-leerlingen verlaagd, omdat het hoge instapniveau een belemmering vormt om tijdens de crisis jongeren te scholen.

- daarnaast gaan werknemers in het kader van 'leven lang leren' een premiebijdrage leveren van 0,2% aan de scholing en het loopbaantraject van alle medewerkers.

- diverse maatregelen in het kader van 'Bouw door, Leer verder' (het anticyclisch opleidingsplan van de bouw) zijn verlengd tot eind 2011 én uitgebreid. Het plan is gericht op instroom en behoud van jongeren en bevordert de deskundigheid van alle medewerkers.

- de pilot arbeidstijden wordt eveneens verlengd.


Het akkoord zal aan de betrokken achterbannen ter instemming worden voorgelegd.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?