CAOWijzer

Wijziging Bouw-CAO rond vorst-WW?

CAOWijzer Database CAO Nieuws Wijziging Bouw-CAO rond vorst-WW?

Gerelateerde CAO

De CAO-partijen voor de Bouwnijverheid hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de voorgestelde CAO-wijziging over vorst-WW goed te keuren. Hierdoor worden WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer mogelijk gemaakt voor werknemers in de bouw- en infrasector.

De CAO-partijen (Bouwend Nederland, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) hebben besloten om de financiële schade die werkgevers vanwege de lange vorstperiode lijden, te beperken. De lange vorstperiode veroorzaakt op dit moment bij veel bouwbedrijven een buitensporig ondernemersrisico. Dit omdat werkgevers salarissen volledig doorbetalen. De voorgestelde wijziging betekent dat werkgevers een beroep kunnen doen op de WW-regeling Onwerkbaar weer.


WW-uitkering

Deze regeling houdt in dat werknemers een WW-uitkering ontvangen voor de periode dat zij wegens onwerkbaar weer niet kunnen werken. Het dienstverband van de werknemer blijft daarbij ongewijzigd. De CAO-partijen voor de Bouwnijverheid zijn overeengekomen dat werkgevers het loon zullen aanvullen tot 100% van het overeengekomen salaris en ook dat werkgeverspremies worden doorbetaald. Dit resulteert in een nieuw CAO-artikel dat tot 1 april 2010 van toepassing zal zijn.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?