CAOWijzer

Akkoord CAO Metalektro 2022-2024

CAOWijzer Database CAO Nieuws Akkoord CAO Metalektro 2022-2024

Gerelateerde CAO

Looptijd
De cao Metalektro heeft een looptijd van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024 (18 maanden).

Loonmutaties

– 5,5% loonsverhoging per 1 december 2022
– 3,5% bruto loonsverhoging per per 1 januari 2024

– € 60 per maand gedurende de looptijd van de cao, dit is voor een modaal inkomen 2% loonsverhoging. Deze afspraak geldt ook voor uitzendkrachten.

Arbeidsvoorwaarden

- Geen verplichting tot overwerk meer, dit kan alleen nog bij echte calamiteiten.

- Er komt een pilot over werktijdregelingen met de vakbonden afspreken. Deze proef evalueren we voor 1 januari 2024.

- De vierdaagse werkweek mag alleen nog worden geweigerd door de werkgever bij zwaarwegend bedrijfsbelang.

- Er komen redelijke reiskosten-, thuiswerk- en stagevergoedingen voor werknemers.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?