CAOWijzer

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

CAOWijzer Database CAO Nieuws Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Gerelateerde CAO

Looptijd
De cao gaat in met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 en loopt tot en met 31 januari 2024.

Loonmutaties
– 2,20% loonsverhoging met een bodem van 85 euro per 1 mei 2022
– 3,20% loonsverhoging per 1 mei 2023


Om de achterstanden van de middengroepen ten opzichte van de marksector in te halen, vervallen de onderste periodieken van de loonschalen 35 t/m 50 en wordt een extra trede aan de schalen toegevoegd. Werknemers in de schalen 55 t/m 65 ontvangen eenmalige uitkeringen van 750 euro per jaar.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?