CAOWijzer

Akkoord CAO Schoonmaak 2022-2024

CAOWijzer Database CAO Nieuws Akkoord CAO Schoonmaak 2022-2024

Gerelateerde CAO

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024.

Loonsverhogingen
– 3,40% loonsverhoging per 1 april 2022
– 2,75% loonsverhoging per 1 april 2023
– 1,50% loonsverhoging per 1 april 2024

Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering de komende jaren in stapjes verder omhoog, van 4,2% nu tot 5% in 2024.

Arbeidsvoorwaarden
– Jeugdlonen gaan per 1 april 2022 omhoog:

  • 20 jaar: van 75% naar 100% van het vakvolwassen loon
  • 19 jaar: van 65% naar 90% van het vakvolwassen loon
  • 18 jaar: van 55% naar 85% van het vakvolwassen loon
  • 17 jaar: van 45% naar 80% van het vakvolwassen loon
- hotelschoonmakers per 1 januari 2023 weer een feestdagentoeslag krijgen;
- werknemers die – op verzoek van de werkgever – collega’s mee laten rijden, hun reistijd ook als werktijd mogen rekenen;
- werknemers het tweede ziektejaar volledig krijgen doorbetaald (dit was 90%).

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?