CAOWijzer

Onderhandelingsresultaat CAO voor Uitzendkrachten (17-11-2021 - 2-1-2023)

CAOWijzer Database CAO Nieuws Onderhandelingsresultaat CAO voor Uitzendkrachten (17-11-2021 - 2-1-2023)

Gerelateerde CAO

Er is een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen tussen de ABU, FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Al deze partijen zullen het onderhandelingsresultaat positief voorleggen aan hun leden. De NBBU geeft aan nog in gesprek te zijn.
 
Hieronder het gedeelte met betrekking tot het aanpassen van de inlenersbeloning. Zie het toegevoegde document voor het volledige onderhandelingsresultaat. 
 
Inlenersbeloning
 
-Met ingang van 3 januari 2022 wordt de inlenersbeloning aangepast dan wel uitgebreid met het volgende:
 
-Eenmalige uitkeringen: alle eenmalige uitkeringen ongeacht het doel of de reden van de uitkering,
niet zijnde een periodiek repeterende uitkering.
 
-Kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan
uitbetalen) en thuiswerkvergoedingen (ongeacht of deze vrij van loonheffing en premies kunnen
worden uitbetaald).
 
- Onder de inlenerbeloning valt ook het geldende periodeloon in de schaal. Als het bij de
opdrachtgever beleid is om het aanvangsloon mede te bepalen op basis van de ervaring in een
nagenoeg gelijke functie dan geldt dat ook voor de uitzendkracht. De uitzendonderneming houdt in
dat geval rekening met de overeenkomstig artikel 4 lid 3 verstrekte informatie over opleidingen,
werkervaring en competenties. Artikel 4 lid 3 wordt uitgebreid met deze componenten. De
uitzendkracht kan de uitzendonderneming verzoeken om uitleg over de diens inschaling. In ieder
geval wordt bij terugkeer bij dezelfde opdrachtgever dan wel bij een opdrachtgever in hetzelfde
cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie gezien diens werkervaring, bij inschaling uitgegaan
van de eerdere inschaling.
 
-Toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden
samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken
2/5 op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegen, lage en/of hoge temperaturen,
gevaarlijke stoffen, vuil werk.
 
-Initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever.
 
-Met ingang van 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning uitgebreid met de vaste
eindejaarsuitkering conform de voorwaarden geldend bij de opdrachtgever. Partijen zullen deze
uitbreiding samen uitwerken. Dit geldt ook voor de bepalingen van een nieuwe cao die partijen
zullen sluiten per 2 januari 2023.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?