CAOWijzer

Definitief akkoord CAO Metalelektro (1-12-2020- 30-11-2022)

CAOWijzer Database CAO Nieuws Definitief akkoord CAO Metalelektro (1-12-2020- 30-11-2022)

Gerelateerde CAO

'De leden van vakbonden FNV, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie FME hebben ingestemd met de nieuwe cao Metalektro.'
 
Looptijd
 
De cao Metalektro heeft een looptijd van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022 (24 maanden).
 
Loonmutaties
 
  • 2,3% per 1 juli 2021
  • 3% per 1 februari 2022

Werknemers krijgen op 1 oktober 2021 een eenmalige uitkering als zij sinds 1 december 2020 in dienst zijn van dezelfde werkgever. Deze eenmalige uitkering is 2,3% over 7x het feitelijke maandsalaris van juni 2021 inclusief de ploegentoeslag of de toeslag voor consignatiediensten. De uitkering wordt berekend over het basismaandsalaris tot een maximum van 4.500 euro (voltijdssalaris).

Jeugdlonen

Per 1 januari 2022 worden de jeugdlonen afgeschaft.

Uitzendkrachten/ Vergewisplicht

De structurele loonsverhogingen gelden ook voor uitzendkrachten.

Werkgevers bieden in de looptijd van deze cao 2400 uitzendkrachten een vast dienstverband aan.

 

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Geen betaalgegevens nodig

Altijd de juiste inlenersbeloning?