CAOWijzer

Principeakkoord CAO’s Metaal & Techniek 2009-2011

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO’s Metaal & Techniek 2009-2011

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 december 2009 t/m 31 maart 2011

Loonmutaties
1 februari 2011 structureel 1,5%

Arbeidsvoorwaarden
- In 2010 wordt de loonsverhoging omgezet in 3,5 extra vrije dagen voor werknemers. Werkgevers kunnen die dagen na overleg met de werknemers inzetten op momenten dat er niet zo veel werk is. Wanneer een werkgever die mogelijkheid niet kan of wil gebruiken, krijgen de werknemers het geld in een eenmalige uitkering van 1,5% op uiterlijk 1 oktober 2010.

- Werknemers van 58 jaar of ouder, die in 2009 of in 2010 ontslagen worden, behouden hun VUT-rechten. Daarnaast wordt de overgangsregeling bij terugkomst in de sector verlengd van 6 maanden naar 3 jaar.

- Er worden middelen beschikbaar gemaakt voor duizenden leerplekken voor 16- en 17- jarigen. Tegelijkertijd worden ontslagen oudere werknemers met behoud van uitkering aangetrokken als leermeesters.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?