CAOWijzer

Eindbod CAO Metaal en Techniek 2019-2021

CAOWijzer Database CAO Nieuws Eindbod CAO Metaal en Techniek 2019-2021

Gerelateerde CAO

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 juni 2019 tot 1 juni 2021.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 september 2019
– 2,00% loonsverhoging per 1 mei 2020
– 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2021

Arbeidsvoorwaarden
– De werkgevers stellen voor het advies d.d. 9 mei 2019 van de commissie structuur jeugdlonen te volgen.
– De wekelijkse schooldag wordt ook doorbetaald aan leerlingen van MBO niveau 3 en 4 (artikel 72).
– De VPL premie zal betrokken worden bij de onderhandelingen over de bedrijfstakpensioenregelingen die moet gaan gelden vanaf 1 januari 2020.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?