CAOWijzer

Pensioenfonds uitzendkrachten en bouw verplicht

CAOWijzer Database CAO Nieuws Pensioenfonds uitzendkrachten en bouw verplicht

Gerelateerde CAO

Zowel het pensioenfonds van de uitzendkrachten (StiPP), als dat van de bouw (BPF Bouw), is voor de gehele sector verplichtgesteld. Daarbij zijn de afspraken zó op elkaar afgestemd, dat de werknemer slechts onder de werkingssfeer van één van beide fondsen tegelijk kan vallen.


Onlangs heeft minister Donner de tussen sociale partners uit de uitzendsector en de bouwsector gemaakte afspraken over het pensioen van uitzendkrachten in de bouw verbindend verklaard.


BPF Bouw of StiPP

De essentie van de afspraken is dat ervaren vaklieden die als uitzendkracht werkzaam zijn, opgenomen worden in BPF Bouw; uitzendkrachten zonder voldoende ervaring in de bouw, blijven vallen onder StiPP. Doordat uitzendkrachten die voorafgaand aan het uitzendwerk al in de bouw werkten blijven vallen onder BPF Bouw, verliezen zij hun vroegpensioenrechten niet, aldus John Kerstens, een woordvoerder van de Bouwnijverheid.


Pensioenrechten voor alle uitzendkrachten

Woordvoerder namens de Uitzendbranche, Willem Plessen: “het is van groot belang dat alle uitzendkrachten in Nederland onder de pensioenregeling van StiPP vallen. Ook is er nu gelukkig helderheid over de afstemming van de pensioenregeling van StiPP met die van de bouw.”


Algemeenverbindendverklaring ABU-cao en cao Bouwnijverheid

In 2006 hebben de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en de daarbij betrokken werknemersorganisaties samen met de bouwsector reeds afspraken gemaakt voor ervaren vaklieden, werkzaam als uitzendkracht in de bouw over een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket met vaklieden van de bouw. Door algemeenverbindendverklaring van de ABU-cao en de cao voor de Bouwnijverheid zijn ook niet-aangesloten uitzendondernemingen formeel aan deze afspraken gebonden.


50% uitzendkrachten in Bouwnijverheid?

Uitzendondernemingen die meer dan 50 procent van de totale loonsom besteden aan uitzendkrachten in de Bouwnijverheid én geen lid zijn van de ABU of NBBU, vallen onder de volledige cao voor de Bouwnijverheid en de pensioenregeling van BPF Bouw.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?