CAOWijzer

Principeakkoord CAO Rijksmusea 2008-2010

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Rijksmusea 2008-2010

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 juli 2008 t/m 30 juni 2010

Loonmutaties
De salarissen voor 2008 worden met terugwerkende kracht verhoogd.

1 juli 2008 structureel 3,25%

1 juli 2009 structureel 3,25%

De eindejaarsuitkering 2008 wordt verhoogd met 0,25% van 1,25% naar 1,5%.

De eindejaarsuitkering 2009 wordt verhoogd met 0,75 % van 1,5% naar 2,25%.

Arbeidsvoorwaarden
- De leeftijdsgebonden vakantieuren worden met ingang van 1 januari 2009 afgeschaft. Naast een compensatie in geld (punt 3) krijgen alle werknemers er 7,2 uur bij, waarmee het basisverlof voor iedereen gelijk is: 187,2 uur.

Werknemers vanaf 45 jaar met extra verlofuren op grond van leeftijd behouden deze. Het aantal extra uren wordt ‘bevroren ‘. Voorbeeld: een werknemer van 49 jaar heeft recht op 194,4 uur. Op grond van de huidige CAO zou hij, wanneer hij 50 werd , recht krijgen op 201,6 uur. In de nieuwe CAO blijven zijn verlofrechten staan op 194,4 uur.

- De PAS-regeling wordt afgeschaft. Werknemers die nu van de regeling gebruik maken, kunnen dat blijven doen.

Om werknemers tegemoet te komen die op grond van hun leeftijd op korte termijn gebruik zouden kunnen maken van de regeling, kunnen alle werknemers die gedurende de looptijd van de CAO (t/m 30 juni 2010) de leeftijd van 57 jaar bereiken, nog gebruik maken van de regeling.

- Verkorting dagelijkse arbeidsduur. De mogelijkheid voor werknemers van 60 jaar en ouder om hun dagelijkse arbeidstijd met een half uur te bekorten, blijft bestaan. Wel wordt daar de voorwaarde aan verbonden dat dit half uur daadwerkelijk wordt opgenomen en niet wordt opgespaard tot hele dagen.

- Nachtarbeid. De mogelijkheid voor werknemers van 55 jaar en ouder om nachtarbeid te weigeren, wordt afgeschaft. Indien er een medische indicatie is, dat nachtarbeid schadelijk is voor de gezondheid van de werknemer, blijft die mogelijkheid wel bestaan. Werknemers die nu gebruik maken van de mogelijkheid om nachtarbeid te weigeren, behouden dit recht.

- Jeugdschalen worden afgeschaft. Jongeren vallen onder de normale salarisschalen.

Zie voor meer details en arbeidsvoorwaarden de FNV-nieuwsbrief over het principeakkoord.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Geen betaalgegevens nodig

Altijd de juiste inlenersbeloning?