CAOWijzer

Onderhandelingsresultaat CAO Bouw en Infra 2018-2019

CAOWijzer Database CAO Nieuws Onderhandelingsresultaat CAO Bouw en Infra 2018-2019

Gerelateerde CAO

Looptijd
De looptijd van de CAO is 21 maanden van 1 april 2018 tot 31 december 2019.

Loonsverhogingen
– 2,35% loonsverhoging per 1 augustus 2018
– 3,0% loonsverhoging per 1 juli 2019

Arbeidsvoorwaarden
Nagenoeg alle afspraken in de bouw-cao gaan ook voor uitzendkrachten gelden, inclusief pensioenafspraken. Werkgevers en werknemers gaan gezamenlijk bij de overheid pleiten voor een regeling voor een flexibele AOW, ingaande na 45 gewerkte jaren.

Er zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te investeren in mensen om nieuwe werknemers aan te trekken, te investeren in opleidingen en de positie van uitzendkrachten te verbeteren. Er worden ook extra maatregelen getroffen om de veiligheid op de bouwplaats te verhogen.

Op het gebied van veiligheid zijn er afspraken gemaakt over een ‘bouwspraak’ bestaande uit woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen.

Tijdens de onderhandelingen is door cao-partijen vastgesteld dat de cao niet in alle situaties goed past bij de praktijksituaties van ondernemingen en werknemers. Daarom is afgesproken tijdens de looptijd van de cao de herkenbaarheid voor deelsectoren en beroepsgroepen te vergroten.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?