CAOWijzer

Akkoord CAO Dierenartspraktijken 2018-2019

CAOWijzer Database CAO Nieuws Akkoord CAO Dierenartspraktijken 2018-2019

Gerelateerde CAO

Looptijd
Looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 2,00% loonsverhoging (minimaal of zoveel meer als de loonindex op dat moment aangeeft) per 1 januari 2019

– De loontabel 1A voor niet paraveterinair gediplomeerde dierenartsassistenten wordt gefaseerd afgeschaft.
– Nieuwe medewerkers zonder paraveterinair diploma worden na drie jaar ervaring gelijkgesteld met paraveterinair gediplomeerden, mits de omvang van het dienstverband tenminste 50% bedroeg van het full-time dienstverband.
– Voor de paraveterinair gediplomeerden wordt in loontabel 1B de laagste trede geschrapt van schaal A en daarmee het aanvangssalaris met 3% verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Voor de reiskostenvergoeding wordt de maximum grens van 25 kilometer opgetrokken naar 35 kilometer. In geval van gebroken diensten worden voor beide diensten de gemaakte reiskosten vergoed.
– De consignatievergoeding wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 90 eurocent per geconsigneerd uur.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?