CAOWijzer

Principeakkoord CAO Supermarkten 2008-1010

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Supermarkten 2008-1010

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 april 2008 tot 1 april 2010

Loonmutaties
1 juli 2008 structureel 3,25%
1 juni 2009 structureel 3,5%

Arbeidsvoorwaarden
- In deze cao wordt een begin gemaakt met de verbetering van de positie van jongeren. De cao geldt voor ruim tweehonderdduizend mensen. Meer dan zestig procent van de werknemers is jonger dan 22 jaar. Een ruime meerderheid van de werknemers heeft geen vast contract; slechts achttien procent van de werknemers heeft een fulltime contract.
- Belonen naar ervaring: Vanaf 1 januari geldt dat als een zeventienjarige een jaar in dienst is, dat ervaringsjaar meetelt in zijn loon.
- ADV-dag inruilen tegen geld of tijd: dit is vooral voor parttimers aantrekkelijk. Als iemand maar vierentwintig uur werkt en zijn ADV-dag tegen geld kan inruilen, kan hij zijn loon met 8,1% verhogen. In de meeste bedrijven kan ook de vakbondscontributie verrekend worden uit het brutoloon.
- Vakbond en werkgevers zijn tevens overeen gekomen dat in het najaar een overleg plaatsvindt over zeggenschap, werktijden, uitbreiding van de contracturen en meldingen over naleving van de cao.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?