CAOWijzer

Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2017-2019

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2017-2019

Gerelateerde CAO

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 augustus 2017
– 0,35% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 0,31% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 juli 2017 zal in verband met de wijzigingen van de Wet Minimumloon de schaal “22 jaar” in de salaristabellen worden afgeschaft. Vanaf 22 jaar wordt de werknemer dan ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door hem uitgeoefende functie.
– Er is generatiepact gesloten. Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: ‘Voor iedere oudere die vrijwillig korter gaat werken, krijgt de werkgever subsidie voor iedere jongere die hij een echte baan geeft. De hele metaalsector is daarbij gebaat. Ouderen kunnen langer doorwerken, jongeren krijgen een echte toekomst in de metaal. De sector is daarmee aantrekkelijker geworden voor nieuwe talenten die hun technische beroep in de metaal willen uitoefenen.’
– Verslechteringsvoorstellen voor ouderen zijn van tafel.
– Ook zijn er opnieuw afspraken gemaakt over opleidingsvouchers, waarbij werknemers de zeggenschap hebben over de besteding ervan. Daarnaast zullen de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor opleiding en werkgelegenheid worden onderzocht.

De cao wordt van kracht na instemming van de vakbondsleden.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?