CAOWijzer

Overeenkomst over Tijdsparen Bouwnijverheid

CAOWijzer Database CAO Nieuws Overeenkomst over Tijdsparen Bouwnijverheid

Gerelateerde CAO

De Belastingdienst en de CAO-partijen Bouwnijverheid hebben afspraken gemaakt over de administratie van de opname van het bovenwettelijke verlof en over de fiscale gevolgen voor het Tijdspaarfonds voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs.

Het Tijdspaarfonds is de opvolger van de in de Bouwnijverheid gebruikte vakantiebonnen. Afgesproken is dat werkgevers slechts nog in uitzonderingsgevallen de loonberekening hoeven aan te passen bij het opnemen van bovenwettelijk verlof. Het uitgangspunt daarbij is geweest om zo min mogelijk administratieve lasten te veroorzaken.

Gevolgen
Ook is afgesproken welke gevolgen het Tijdspaarfonds heeft voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Deze afdrachtvermindering is een faciliteit voor werkgevers die zich inspannen om werknemers op te (laten) leiden.

Einde onduidelijkheid
Door de structuur van het fonds was het tot dusver niet duidelijk welke looncomponenten meetelden voor het in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering onderwijs. De faciliteit bleek op verschillende manieren toepasbaar. De nu gesloten overeenkomst maakt een einde aan die onduidelijkheid. In een aantal gevallen zullen werkgevers teveel geclaimde bedragen terug moeten betalen. In andere gevallen hebben zij alsnog recht op een (aanvullende) tegemoetkoming.

Terugwerkende kracht
De overeenkomst treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2006.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?