CAOWijzer

Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Metalektro 2015-2018

Gerelateerde CAO

Looptijd
De looptijd van de cao is 37 maanden, van 1 mei 2015 tot 1 juni 2018.

Loonmutaties
01-04-16: 2,1 % salarisverhoging
2017: 2,25 % salarisverhoging
2018: 1,55 % salarisverhoging

In totaal krijgen de metaalwerkers 5,9% loonsverhoging plus 1,1% aan eenmalige uitkeringen.

Arbeidsvoorwaarden
– Metaalwerkers krijgen meer zeggenschap over hun eigen werktijden en vrije tijd, net zoals de mogelijkheid om vaker te kunnen kiezen voor een vierdaagse werkweek, zodat ze beter in staat zijn gezond hun pensioen te halen.
– Met de loonsverhogingen bereiken de werknemers een echte verbetering van de koopkracht en ook voor jongeren is er een mooie verhoging afgesproken.
– Er zijn over een breed terrein afspraken gemaakt, die een basis zijn voor modernisering van de arbeidsverhoudingen in de metaal.
– Een werknemer mag 1.500 euro inzetten voor zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die ontwikkeling van de mensen staat bij CNV Vakmensen met kapitalen geschreven.
– Werkgevers, naast die persoonlijke vouchers, twee miljoen euro uittrekken voor opleiding van medewerkers.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Geen betaalgegevens nodig

Altijd de juiste inlenersbeloning?