CAOWijzer

Onderhandelingsresultaat CAO Dierenartspraktijken 2016-2017

CAOWijzer Database CAO Nieuws Onderhandelingsresultaat CAO Dierenartspraktijken 2016-2017

Gerelateerde CAO

Looptijd

Looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017

Loonmutaties

- Per 1 januari 2016 worden de lonen structureel verhoogd met 1%.
- Per 1 januari 2017 worden de lonen structureel verhoogd met een loonindex. Dit is het gemiddelde van de inflatie en de CAO-lonen in het voorgaande jaar.

Arbeidsvoorwaarden

– Per 1 januari 2016 wordt de hoogte van een periodiek verlaagd van 3,5% naar 3%.
Daar staat tegenover dat de startsalarissen voor dierenartsassistent A, B en C worden verhoogd met 3%.
– Er is ook overeenstemming bereikt over het aanpassen van de toeslagen op zaterdag.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?