CAOWijzer

Principeakkoord CAO Metalektro 2007-2010

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Metalektro 2007-2010

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 november 2007 tot 1 februari 2010

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen 
1 januari 2008 structureel 3%
1 juli 2008 structureel 0,5%
1 januari 2009 structureel 2,5%
1 juli 2009 structureel 1%
1 januari 2010 structureel 0,75%
december 2007 eenmalig 225 euro

Arbeidsvoorwaarden
De vakbond heeft met de werkgeversorganisatie FME een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO met een loonsverbetering van 7,75%. Er zijn afspraken gemaakt over het verhogen van de jeugdsalarisschalen, het omzetten van seniorendagen voor een kleine groep naar extra vakantiedagen voor alle werknemers, extra scholingsdagen voor iedereen en zijn er afspraken gemaakt over een collectieve verzekering voor de WIA-problematiek.

Verder zijn duidelijke keuzes gemaakt om te investeren in het opleiden van personeel. Er zijn afspraken gemaakt om iedereen eens per 5 jaar een traject Eerder Verworven Competenties (EVC) te laten doorlopen. Zo’n EVC-traject beoogt door werkzaamheden opgedane ervaring te kwalificeren en te vergelijken met de huidige opleidingscriteria. Hierdoor kan iemand zonder mbo-diploma met een beperkte aanvullende opleiding alsnog een mbo-diploma behalen. Om de sector ook voor jongere werknemers aantrekkelijk te maken zullen de jeugdsalarissen worden verhoogd. De arbeidsmarkt is voor werkgevers in de metaal gespannen en door deze maatregel hoopt de sector de slag te slaan in “the war for talent” in de techniek.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?