CAOWijzer

AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2007-2008

CAOWijzer Database CAO Nieuws AVV CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2007-2008

Gerelateerde CAO

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?