CAOWijzer

Onderhandelaarsakkoord CAO Wonen 2015

CAOWijzer Database CAO Nieuws Onderhandelaarsakkoord CAO Wonen 2015

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 januari 2015 t/m 31 december 2015

Loonsverhoging
In totaal 3,25% loonruimte.
- Deze loonruimte wordt verdeeld in 1,5% structurele loonsverhoging per 1-1-2015.
- Een eenmalige uitkering van 0,75% over de periode 1 juli 2014 tot 31 december 2014.

Arbeidsvoorwaarden
Er zijn afspraken gemaakt over vakbondswerk, levensfasebewust personeelsbeleid, scholing, onderzoek naar werken op vervelende (inconveniënte) tijden.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?