CAOWijzer

Eindbod CAO Schoonmaak 2014-2016

CAOWijzer Database CAO Nieuws Eindbod CAO Schoonmaak 2014-2016

Gerelateerde CAO

Looptijd
Looptijd van 1 januari 2014 t/m 31 december 2016.

Loonsverhogingen
• Loonsverhoging boven de huidige gemiddelde loonontwikkeling van CAO’s van 5% over drie jaar.

Arbeidsvoorwaarden
• Het stap voor stap afschaffen van wachtdagen.
• Nieuwe afspraken over loondoorbetaling bij langdurig verzuim. De doorbetaling bij ziekte blijft in het eerste jaar 100%. In het tweede jaar gaat die naar 85%. De werkgevers zijn daarmee bereid om 185% over twee jaar te betalen, dat is ruim boven het wettelijk minimum van 170%. Echter voor ernstig zieke medewerkers blijft dit in het tweede jaar ook 100%.
• Werkgelegenheid en brede inzetbaarheid. Voor schoonmakers die in een relatief kleine deeltijdbaan werken, en graag meer uren willen maken, hebben de werkgevers voorstellen gedaan om tot grotere dienstverbanden en dus een hoger inkomen te komen. De schoonmaakbranche heeft al een zeer volwaardig uurloon op het niveau van 120% van het wettelijk minimumloon.
• Vitaliteit en gezondheid. De werkgevers hebben een breed integraal voorstel gedaan om ziekteverzuim te bestrijden gebaseerd op preventie, verzuimbegeleiding en mobiliteit.
• Vernieuwingsagenda. De komende tijd werken de sociale partners op verschillende terreinen aan een gezamenlijke ambitie om het voortbestaan van de branche zeker te stellen. Hierbij is het belangrijk dat vakbonden en werkgevers samen opkomen voor het bestaansrecht van de branche en haar 150.000 schoonmakers.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?