CAOWijzer

Stakingsmelding: Schoonmaak

CAOWijzer Database CAO Nieuws Stakingsmelding: Schoonmaak

Gerelateerde CAO

Meer dan duizend schoonmakers organiseren dinsdag 22 april een landelijke stakingsdag bij het hoofdkantoor van Koninklijke Shell in Den Haag.

Schoonmakers voeren al lange tijd landelijk actie voor betere arbeidsvoorwaarden.

De schoonmakers protesteren tegen het straffen van zieke schoonmakers. De schoonmaakbedrijven betalen de eerste 2 ziektedagen niet door. Die zogenaamde ‘wachtdagen’ waren ook tijdens de 16-weken durende staking in 2012 een belangrijk onderwerp van discussie.

De schoonmakers overwegen de staking voor langere tijd door te zetten. Daarover nemen ze dinsdag een besluit.

Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?