CAOWijzer

Principeakkoord CAO Metalektro 2013-2015

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Metalektro 2013-2015

Gerelateerde CAO

Looptijd
De looptijd van de CAO Metalektro is 1 juli 2013 t/m 30 april 2015

Loonmutaties
01-12-13: 2,35 % salarisverhoging
01-08-14: 1,5 % salarisverhoging
01-01-15: 0,35 % salarisverhoging
01-01-15: 3 % extra salarisverhoging voor jongeren

Bedrijven die in zwaar weer verkeren kunnen met de vakbonden afwijkende afspraken maken.
De CAO salarisverhogingen zijn niet van toepassing voor medewerkers met een jaarsalaris van € 90.000 of meer (inclusief vakantiegeld)

Arbeidsvoorwaarden
- Oneerlijke concurrentie op grensoverschrijdende arbeid wordt tegengegaan (Gelijk Werk, Gelijk loon ). Afgesproken is om binnen een jaar vast te leggen welke cao artikelen precies van toepassing zijn bij grensoverschrijdende arbeid (WAGA).
- Werknemers kunnen hun verlofdagen en/of leeftijdsdagen benutten om een vierdaagse werkweek mogelijk te maken.
- FNV Metaal en FME-CWM hebben afgesproken om op korte termijn te komen tot een sectorplan (‘banenplan’), voor de grootmetaal. Daarbij zullen de afspraken in het Techniekpact en het Sociaal Akkoord in de praktijk worden gebracht.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?