CAOWijzer

Akkoord CAO Rijksmusea 2013-2015

CAOWijzer Database CAO Nieuws Akkoord CAO Rijksmusea 2013-2015

Gerelateerde CAO

Looptijd
De CAO Verzelfstandigde Rijksmusea 2011-2013 wordt van 1 april 2013 verlengd tot 1 april 2015.

Loonmutaties
- De salarissen worden met ingang van 1 april 2013 verhoogd met 1%. Per december 2013 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,25% naar 2,5%. Per 1 april 2014 volgt een salarisverhoging van 1%. Per december 2014 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,25% naar 2,75%.

Arbeidsvoorwaarden
- Per 1 oktober 2013 wordt aan nieuwe werknemers geen zondagtoeslag meer uitgekeerd. Voor huidige medewerkers wordt de bestaande toeslag van zestig procent gegarandeerd voor de duur van hun dienstverband op basis van de gewerkte zondagen tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013. De garantieregeling wordt geïndexeerd.
- Er komt geen passage over nulurencontracten in de CAO. Uit onderzoek van de werkgever is gebleken dat deze contracten in de museumwereld vaak op verzoek van de werknemers zelf worden gesloten. De bonden hebben geen klachten ontvangen uit de sector.
- Arbeidsduurverkorting voor ouderen komt te vervallen met ingang van 1 juli 2014.
- Bijzonder verlof voor deelname aan de kerkelijke bevestiging of Eerste Heilige Communie komt te vervallen.
- De werkgevers onderzoeken het voorstel van de bonden om bijlage 6: procedure bij reorganisaties op te nemen in de CAO. Het stappenplan voor reorganisatie wordt opgenomen als bijlage in de CAO.
- Partijen spreken af op 1 oktober 2013 het overleg over de voorgestelde tekstuele wijzigingen te hebben afgerond.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?