CAOWijzer

Stakingsmelding metaal vanaf 20 september

CAOWijzer Database CAO Nieuws Stakingsmelding metaal vanaf 20 september

Gerelateerde CAO

Vanaf 20 september gaan groot- en kleinmetaal werknemers weer staken voor beter loon en waardering voor vakmanschap in de CAO.

De cao-onderhandelingen zijn op 20 juni vastgelopen. Na de landelijke actiedag op 21 juni, met ruim 2500 werknemers in staking, hebben FNV Metaal kaderleden en bestuurders de zomer gebruikt om werknemers te informeren en te mobiliseren voor nieuwe stakingsacties.

Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?