CAOWijzer

Stakingsmelding Metalektro: landelijke actiedag

CAOWijzer Database CAO Nieuws Stakingsmelding Metalektro: landelijke actiedag

Gerelateerde CAO

Landelijke actiedag vandaag, 21 juni 2013, in Zoetermeer. Werkonderbrekingen, ook bij vijf actiecentra in het Noorden. Ruim duizend metaal werknemers in actie en staking.

De onderhandelingen over de sectorcao’s Metalektro en Metaal en Techniek, in de volksmond groot metaal en klein metaal, zijn vastgelopen, daarom gaat de bond over op werkonderbreking en acties. Vanaf 20 juni 2013 worden er in de gehele sector acties gevoerd.

Landelijke actiedag 21 juni 2013
Op 21 juni 2013 wordt een landelijke actiedag georganiseerd, waarbij werknemers werkzaam in de sectoren Metalektro en Metaal en Techniek in het gehele land worden opgeroepen hun werk neer te leggen.

FNV Bondgenoten "De werkgevers in de groot- en kleinmetaal, waaronder werkgeversorganisaties FME-CWM, Metaalunie, Uneto-VNI, FOCWA, zijn niet ingegaan op de eisen die de metaal werknemers stelden in de ultimatums die om 12:00 uur afliepen. De cao-onderhandelingen voor de klein- en grootmetaal zijn hiermee stukgelopen. Ruim duizend werknemers van verschillende bedrijven in de groot- en kleinmetaal door het hele land gaan morgen staken en werkonderbrekingen houden.
In Zoetermeer lopen zij een actiemars voor een beter loon, de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek en waardering van vakmanschap."

Waardering vakmanschap
Jacqie van Stigt en Jos Brocken, bestuurders FNV Metaal: "Met de landelijke actie in Zoetermeer en met werkonderbrekingen en stakingen in het Noorden willen monteurs, lassers, metaalbewerkers, installateurs en technici een niet mis te verstane boodschap geven aan hun werkgevers dat zij waardering van vakmanschap willen zien in de cao’s. De verslechteringen en een nullijn, voor ongeveer een half miljoen werknemers, moeten van tafel. De werknemers willen meer zeggenschap over werktijden, een vierdaagse werkweek om gezond langer door te kunnen werken en jongeren aan het werk te krijgen, maatregelen om flex schijnconstructies te bestrijden en beter loon, met afschaffing van de lage jeugdlonen."

Ondanks tekort vaklieden verslechtering arbeidsvoorwaarden
Het tekort aan vaklieden wordt in 2016 geraamd op 155.000 in de technieksectoren. Er worden initiatieven genomen om meer mensen de techniek in te krijgen, zoals het Techniekpact. “Maar als je de arbeidsvoorwaarden in de sector dan zo wil verslechteren, zijn al die initiatieven nutteloos. Dat moet echt anders!”, aldus Van Stigt en Brocken.

Grote actie in Zoetermeer
Uit het Oosten, Midden en Zuiden van het land trekken metaalwerknemers morgen op naar Zoetermeer om actie te voeren. Er zijn ook twee verzamelplaatsen voor motorrijders. De metaalwerknemers lopen in Zoetermeer een actiemars van het kantoor van kleinmetaal werkgeversorganisatie Uneto-VNI naar grootmetaal werkgeversorganisatie FME-CWM. Ook FNV-voorzitter Ton Heerts komt op voor het vakmanschap van de werknemers in de metaal, en is morgen aanwezig in Zoetermeer.

Werknemers van heel veel bedrijven staken en gaan naar Zoetermeer, onder andere van FN Steel, DAF, Scania, VDL, NedCar, Cofely, Imtech, Hollandia, Heerema, Kepel Verolme, NN Netherlands, TMS Terneuzen, Fokker, Polynorm, Royal Duyvis, Sab Profiel, Lincoln Smitwell, Koni en Nedstaal.

Stakingen en werkonderbrekingen in het Noorden
Naast de grote actie in Zoetermeer gaan werknemers van metaalbedrijven in het Noorden staken en werkonderbrekingen houden, onder andere van Draka Emmen en Delfzijl, Honeywell, Fokker Hoogeveen, Eekels, Niestern Sander, ICON, Damen Bergum/Harlingen, Shipdock Harlingen, Stertil, Alfa Laval, Centraalstaal Groningen, De Hoop, Ferus Smit Westerbroek, Bodewes en Nijburg. Er zijn morgen vijf actiecentra in het Noorden actief.

Loonontwikkeling
In de kleinmetaal liggen er verslechteringen en een nullijn voor 17 maanden op tafel vanuit de werkgevers. In de grootmetaal naast verslechteringen, een nullijn voor een jaar lang. Een enorme inlevering op koopkracht. Met vorig jaar 3% omzetgroei en een groei van de export met 5% gaat het goed in de grootmetaal. Ook dit jaar wordt zo’n 4,5% groei verwacht. In de kleinmetaal, ook daar waar het slechter gaat, is nog steeds sprake van moeilijk vervulbare vacatures.

Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Geen betaalgegevens nodig

Altijd de juiste inlenersbeloning?