CAOWijzer

Onderhandelingsresultaat CAO SBD 2011-2013

CAOWijzer Database CAO Nieuws Onderhandelingsresultaat CAO SBD 2011-2013

Gerelateerde CAO

Looptijd
Looptijd van de nieuwe cao is van 1/4/2011 t/m 31/10/2013.

Loonmutaties
a. Per 1 januari 2012 worden de lonen (tabel loongroep II t/m V en feitelijke lonen) structureel met 1,5% verhoogd.
b. Deze loonsverhoging, te vermeerderen met emolumenten (vakantietoeslag, e.d.), wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012, of zoveel later als de medewerker in dienst is getreden, aan de betrokken medewerker voldaan in de vorm van een bedrag ineens.
c. Deze loonsverhoging is van toepassing op alle medewerkers die op 1 november 2012 in dienst waren bij de werkgever waarop de SBD Cao van toepassing is.
d. Per 1 juni 2013 worden de lonen (tabel loongroep II t/m V en de feitelijke lonen) structureel met 1,5% verhoogd.
e. De huidige cao tekst (artikel 6.5) geldt als basis voor de formulering in de cao t.a.v. voorgaande punten.

Arbeidsvoorwaarden
- De proeftijd voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd wordt in overeenstemming gebracht met de wettelijke proeftijd van 1 maand.
- In verband met de gewijzigde vakantiewetgeving in het BW wordt artikel 17 lid 2 van de Cao SBD zodanig aangepast, dat de werknemer met toestemming van de werkgever tijdens ziekte vakantie op kan nemen, mits deze vakantieopname het herstel van de werknemer niet nadelig beïnvloedt. Deze tijdens ziekte opgenomen vakantiedagen worden afgeboekt van het vakantiedagentegoed van de betrokken werknemer.
- De Cao biedt de mogelijkheid om de loonstrook en de Cao tekst digitaal te verstrekken indien de individuele werknemer daarmee instemt.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?