CAOWijzer

AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2007-2008

CAOWijzer Database CAO Nieuws AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2007-2008

Gerelateerde CAO

Algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger personeel in de Metalektro.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Geen betaalgegevens nodig

Altijd de juiste inlenersbeloning?