CAOWijzer

Wijziging AVV CAO Metalektro 2011-2013

CAOWijzer Database CAO Nieuws Wijziging AVV CAO Metalektro 2011-2013

Gerelateerde CAO

Besluit: wijziging in de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO Metalektro.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Geen betaalgegevens nodig

Altijd de juiste inlenersbeloning?