CAOWijzer

Principeakkoord CAO Supermarkten 2011-2013

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Supermarkten 2011-2013

Gerelateerde CAO

Looptijd
De nieuwe cao geldt voor circa 260.000 werknemers en loopt van 1 april 2011 tot 1 april 2013.

Loonmutaties
Jongeren tot 18 jaar gaan er in totaal 6,8 procent op vooruit; alle andere werknemers krijgen een totale loonsverhoging van 3,8 procent.

Arbeidsvoorwaarden
- Partijen zijn overeengekomen dat de nieuwe CAO na drie maanden ook geldt voor werknemers die worden ingehuurd via payroll bedrijven en/of uitzendbureaus.
- Boete bij niet-naleven CAO. Als blijkt dat een werkgever de cao niet naleeft, kunnen werknemers zich wenden tot de CNi, de Commissie Nalevingsinstrument Supermarkten. Blijkt de klacht gegrond dan kan deze commissie een boete van minimaal 1,500 euro opleggen.
- Kostendekkende premie van het pensioenfonds
- Er komt een paritaire commissie met een onafhankelijke voorzitter die een uitgebreid onderzoek gaat verrichten naar onder andere de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt binnen de supermarktbranche.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?