CAOWijzer

Akkoord CAO Dierenartspraktijken 2012

CAOWijzer Database CAO Nieuws Akkoord CAO Dierenartspraktijken 2012

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 januari 2012 t/m 31 december 2012

Loonmutaties
- Met ingang van 1 januari gaan de lonen met 1,75 % omhoog.

- In december 2012 is er een eenmalige uitkering van 0,5%, gerekend vanuit het schaalloon en die geldt voor de medewerkers die op 1 december 2012 in dienst zijn. De uitkering wordt berekend over het aantal maanden dat de medewerker in 2012 in dienst is.

- Als de inflatie in 2012 meer is dan 2,75% dan wordt er in december een aanvullende eenmalige uitkering gedaan.

Arbeidsvoorwaarden
- Als gevolg van de veranderde wetgeving op het gebied van vakantiedagen moest de vakantiedagenregeling gewijzigd worden. De wijziging komt er op neer dat vakantiedagen van het jaar X , 12 maanden na jaar X komen te vervallen. In CAO jargon wordt dit het verjaren van dagen genoemd. Dit geldt alleen voor de z.g. bovenwettelijke dagen. Bij de 20 wettelijke vakantiedagen is de vervaltermijn 6 maanden.

- Het Arbo beleid in de praktijken krijgt een betere verankering in de CAO met een betere verwijzing naar de Arbo catalogus die naar verwachting in december 2011 zal zijn goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

- Er komt een mogelijkheid om 3 vakantie te kopen van de werkgever maar ook komt er de mogelijkheid om 3 vakantie dagen te verkopen aan de werkgever.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?