CAOWijzer

Bouwsector: loonstijging 7,25 % in 2007

CAOWijzer Database CAO Nieuws Bouwsector: loonstijging 7,25 % in 2007

Gerelateerde CAO

Ruim voor het aflopen van de huidige cao op 1 april 2007 hebben Bouwend Nederland en Conga aan werkgeverskant en FNV Bouw en CNV Hout en Bouw aan werknemerskant een principe-akkoord gesloten.

Niet eerder is een cao principe-akkoord in zo korte tijd tot stand gekomen. Gekozen is voor een loonakkoord, zodat de vernieuwingen in de bestaande cao in alle rust kunnen uitkristalliseren.

6,75 % structurele loonsverhoging
De 180.000 werknemers in de bouwnijverheid krijgen tot en met 30 juni 2009 een totale loonsverhoging van 7,25 procent, waarvan 6,75 procent structureel in het loon, 0,25 procent structureel in de bijdrage voor levensloop en 0,25 procent eenmalig.

Bestaande afspraken gehandhaafd
Alle afspraken in de huidige cao voor de bouwnijverheid blijven ongewijzigd gehandhaafd. De enige verandering in de bestaande cao is een kleine wijziging in het Tijdspaarfonds, in overleg met de Belastingdienst.

Betere werkspreiding
Voortaan kan elke deelnemer direct het tegoed aan vakantiegeld opnemen. Verder zijn naast atv- en kort verzuimdagen ook 5 bovenwettelijke vakantiedagen niet meer overdraagbaar naar het nieuwe jaar. Deze afspraken veranderen niets aan de omvang van ieders tijdspaarrekening. Daarnaast hebben werkgevers en bonden afgesproken dat ze gezamenlijk met overheden afspraken maken voor betere werkspreiding in de grond-, weg- en waterbouw.

Verdeling
De structurele loonsverhogingen zijn als volgt verdeeld: 1,75 procent op 1 juli 2007 , 1,5 procent op 1 januari 2008, 1,75 procent op 1 juli 2008, 1,5 procent op 1 januari 2009 en 0,25 procent op 30 juni 2009. Op 30 juni 2009 vindt ook de eenmalige uitkering van 0,25 procent plaats. Per 1 januari 2009 gaat de bijdrage van de werkgever aan levensloop 0,25 procent structureel omhoog; wie niet met levensloop spaart, krijgt deze bijdrage uitbetaald.

Achterban
De achterban van cao-partijen heeft tot begin februari de gelegenheid zich over dit principe-akkoord uit te spreken.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?