CAOWijzer

Wijziging AVV CAO Bouwnijverheid 2011

CAOWijzer Database CAO Nieuws Wijziging AVV CAO Bouwnijverheid 2011

Gerelateerde CAO

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 april 2011 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

De wijziging betreft Artikel 88 (3) definitie van het begrip 'Werkgever'.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?