CAOWijzer

Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2011-2013 (Kleinmetaal)

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2011-2013 (Kleinmetaal)

Gerelateerde CAO

Looptijd
De CAO loopt van 1 april 2011 tot 1 mei 2013.

Loonmutaties
Het loon stijgt per 1 oktober 2011 met 1%, op 1 februari 2012 met 1,15%, op 1 augustus dat jaar met 1,15% en op 1 februari 2013 nogmaals met 1,15%.

Arbeidsvoorwaarden


Flexwerk

De werkgevers in de metaalsector gaan voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog maar in zee met NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA uitzendbureaus. Bedrijven die zich daar niet aanhouden worden aangepakt door de uitzendcao-politie voor naleving. Als bedrijven met een uitzendbureau werken die voor 75% of meer voor de metaalsector werkt, dan vallen de uitzendkrachten onder de Metaal en Techniek CAO.

Jongeren 
Om de metaalsector aantrekkelijk te houden en de steeds nijpender wordende krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan is een aantal mooie afspraken gemaakt. Voor de werving van jongeren komen er nog meer bemiddelingsprojecten met TechniekTalent.nu . Voor de duurzame inzetbaarheid van vaklieden wordt het project Fit in de metaal uitgebreid en er komt meer aandacht voor preventie en re-integratie. Onder andere door de aanstelling van 14 preventie en re-integratie consulenten en het breder inzetten van de Work-Ability-Index. Dat is een instrument om preventief met de werknemers te kijken naar de inzetbaarheid, gezondheid en de loopbaanmogelijkheden. Bedrijven moeten de functionering- en loopbaangesprekken met werknemers bevorderen en verbeteren.

Overig
- Om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de sector te stimuleren is er een budget van € 500.000,- euro vrijgemaakt;

- Vervroegd uittreden blijft mogelijk en de opbouw van seniorendagen blijft, na je 61e komen daar echter geen dagen meer bij.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?