CAOWijzer

Principeakkoord CAO Rijksmusea 2010-2011

CAOWijzer Database CAO Nieuws Principeakkoord CAO Rijksmusea 2010-2011

Gerelateerde CAO

Looptijd
Looptijd van 1 juli 2010 tot 1 juli 2011

Loonmutaties
Eenmalige uitkering
Bij de start van de onderhandelingen gaven de werkgevers aan geen geld te hebben voor een structurele loonsverhoging. Zij waren uiteindelijk wel bereid tot een eenmalige uitkering. De hoogte van deze uitkering is € 600 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. Deze uitkering wordt in maart 2011 uitbetaald. De uitkering van € 600 betekent voor een werknemer in schaal 3 een inkomensverbetering van 2,4%. Voor schaal 6 is dit 2% en voor schaal 10 1,4%. Gemiddeld is er sprake van koopkrachtbehoud.

Arbeidsvoorwaarden

- Werkgelegenheid

De bonden hebben bedongen dat er gedurende de looptijd van de CAO in ruil voor een beperkte inkomensverbetering geen gedwongen ontslagen zullen vallen als gevolg van de bezuinigingen.

- Pensioenregeling

Volgens de huidige CAO moeten werkgevers die willen toetreden tot de VRM dispensatie (ontheffing) aanvragen als zij een andere, niet gelijkwaardige, pensioenregeling willen uitvoeren dan de VRM-regeling. Deze regeling wordt nu versoepeld in die zin dat werkgevers die willen toetreden hun huidige contract mogen behouden op voorwaarde dat zij na het aflopen van dat contract alsnog toetreden tot de VRM-regeling.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?