CAOWijzer

Akkoord CAO Elektrotechnische Detailhandel 2009-2011

CAOWijzer Database CAO Nieuws Akkoord CAO Elektrotechnische Detailhandel 2009-2011

Gerelateerde CAO

Looptijd
1 januari 2009 tot 1 januari 2012

Loonmutaties
Een salarisstijging van 2,1 procent per 1 april 2011 en een eenmalige uitkering van 0,35 procent in de maand april voor werknemers die vallen in schaal B tot en met F en op 1 april in dienst zijn. Grondslag voor deze uitkering is 12 keer het maandsalaris van de werknemer over de maand maart 2011.

Arbeidsvoorwaarden
Tijdens de looptijd van de CAO zal verder onderzoek worden geopend naar modernisering van de CAO.

De in artikel 1 van de CAO opgenomen werkingssfeer is gewijzigd. Bedrijven die zich in belangrijke mate en in hoofdzaak (groter dan 50 procent van het aantal arbeidsuren) bezighouden met de verkoop van computers, vallen in deze nieuwe bepaling niet onder de werkingssfeer van de CAO.

Altijd de juiste inlenersbeloning?

Inlenersbeloning voor 200+ CAO’s

Loonmutaties voor 1000+ CAO's

Onbeperkt aantal gebruikers

Altijd de juiste inlenersbeloning?